Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

13 mar 2008

Svenska Akademien har tilldelat Christina Sjöblad Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2003 Tomas Forser, 2004 Hans-Göran Ekman, 2005 Germund Michanek, 2006 Krzysztof Bak och 2007 Ingmar Stenroth.
 
Christina Sjöblad är litteraturvetare, född 1939 och bosatt i Lund. Hon blev fil. dr 1975 vid Lunds universitet men har även bedrivit studier vid Sorbonne i Paris. 1983 blev hon docent och 1999 professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Under flera år satt hon i huvudredaktionen för Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
Verk (urval)
Baudelaires väg till Sverige : presentation, mottagande och litterära miljöer 1855–1917. Diss. 1975
Benedictsson, Victoria : Stora boken. Redaktör, 3 volymer. 1978–1985
Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650–1989 : en bibliografi. Tillsammans med Eva Hœttner och Lisbeth Larsson. 1991
Min vandring dag för dag : kvinnors dagböcker från 1700-talet. 1997
Baudelaire : det moderna livets betraktare : studier i ett författarskap. Redaktör tillsammans med Lennart Leopold. 1998
Utan poesi – aldrig! : Baudelaaire i nuet. Redaktör. 2008