Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

13 mar 2014

Svenska Akademien har tilldelat Claes Ahlund Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2014 med 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2009 Sara Danius, 2010 Anders Pettersson, 2011 Carin Franzén, 2012 Ola Holmgren och 2013 Lars Burman.

Claes Ahlund är litteraturvetare, född 1957 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. dr 1990 med avhandlingen Den skandinaviska universitetsromanen 1877-1890. Han blev gästprofessor i svensk litteratur vid Universitetet i Tromsø 1997, professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle 2000 och vid Mittuniversitetet 2006. Sedan 2010 är han professor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Han har varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor.

Verk i urval:
Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa. 1994
Fallets lag och jagets stjärna. En studie i Stig Dagermans författarskap. 1998
Från etableringsfas till konsolidering. Svensk akademisk litteraturundervisning 1890-1946. 2003
Diktare i krig. K.G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture Nerman från debuten till 1920. 2007
Underhållning och propaganda. Radschas romaner om första världskriget. 2010