Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gun-Britt Sundström Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2009.

Stipendiet instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–84) och hans maka Barbro (1915–2004) och skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2004 Ellen Mattson, 2005 Peter Pohl, 2006 Katarina Kieri, 2007 Christine Falkenland och 2008 Aase Berg. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor. 

Gun-Britt Sundström är författare, översättare och kulturskribent, född 1945 och bosatt i Stockholm. Efter en fil.kand. och journalistexamen har hon varit kulturjournalist på Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen och är sedan 2003 frilansmedarbetare på Svenska Dagbladet. Gun-Britt Sundström var expert i bibelkommissionen 1980–2000 och styrelseledamot i Svenska språknämnden 1987–2002. År 2003 utnämndes hon till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Som översättare har Gun-Britt Sundström bland annat översatt biografier om Cora Sandel och Sigrid Undset, flera olika bibeltexter samt romaner av bland andra Charlotte Brontë och Cora Sandel. Hon har även skrivit flera böcker för barn och ungdom.

Verk i urval:
Student -64. 1966
Balkongbok. 1970
För Lydia. 1973, nyutgåva 2008
Maken – en förhållanderoman. 1976, nyutgåva 2008
Klippt och skuret - kåserier. 1984
Svär inte så förbannat!! Om svärandets historia. 1984
Bitar av mig själv – en generationsbok. 2008