Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gabriela Melinescu Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2010.

Stipendiet instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–84) och hans maka Barbro (1915–2004) och skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2005 Peter Pohl, 2006 Katarina Kieri, 2007 Christine Falkenland, 2008 Aase Berg och 2009 Gun-Britt Sundström. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor. 

Gabriela Melinescu är författare, översättare och illustratör, född 1942 i Bukarest och bosatt i Stockholm. Hon blev fil.dr i Bukarest 1967 och arbetade som journalist och skribent i Rumänien innan hon kom till Sverige 1975. Som översättare från svenska till rumänska har Gabriela Melinescu bland annat översatt verk av Emanuel Swedenborg, August Strindberg, Birgitta Trotzig, Kjell Espmark, Agneta Pleijel och Katarina Frostenson.

Egna verk i urval:
Lögnens fader. Dikter, översättning av Inger Johansson, 1977
Tålamodets barn. Roman, översättning av Inger Johansson, 1979
En solitär egoists dagbok. Roman, översättning av Inger Johansson, 1982
Kvinnans spegel. Dikter, 1986
Ljus mot ljus. Dikter, 1993
Ruggningar. Noveller, 1998
Hemma utomlands. Roman, 2003
Mamma som Gud. Roman, 2010