Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) nu tillgänglig som app

17 sep 2015

SO kom ut i tryckt form år 2009 och utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Ordboksappen speglar detta innehåll. 

Så här fungerar appen

Appen bygger på den lexikaliska databas som utarbetats och vidareutvecklas vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Den innehåller bland annat: 

65 000 uppslagsord med ingående betydelsebeskrivningar
100 000 språkliga exempel och 5 000 idiom
uttalsuppgifter samt inläst uttal
uppgifter om ordklass och böjning, ordled och ordbildning
upplysningar om ordens stil och bruklighet
särskilda konstruktionsuppgifter
dateringar av mer än 70 000 ord och betydelser
etymologier för cirka 28 000 ord och betydelser
välkända citat i anslutning till enskilda artiklar
stilrutor, det vill säga kommentarer om språkriktighet. 
 

I appen kan du söka på ordens grundformer och på ett stort antal böjda former. Tack vare en stavningshjälp hittar du fram till ett uppslagsord även om du är osäker på hur det stavas. Du kan söka på delar av uppslagsord. Det är också möjligt att söka på flerordsuttryck, till exempel kasta in handduken (’ge upp’). Från länkar i ordboksartiklarna kan du också navigera i ordboken och komma från en artikel till en annan. Avslutningsvis kan du höra hur uppslagsorden uttalas, om du är uppkopplad mot internet. 

Appen är utvecklad av Isolve AB i samarbete med ordboksredaktionen vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Stavningshjälpen är baserad på algoritmer från Oribi AB. 

Appen finns att köpa för 49 kronor i App Store och kommer före årsskiftet även att finnas i Androidversion.