Svenska Akademiens bibliotekariepris

14 maj 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Suzanne Mortensen sitt bibliotekariepris för 2009.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som har gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. Tidigare pristagare har varit 2005 Madeleine Bergmark, 2006 Maria Ehrenberg, 2007 Anna Gustafsson Chen och 2008 Bert Linné. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg den 25 september.
 
 
Suzanne Mortensen är född 1956 och bosatt i Lund. Hon tog sin bibliotekarieexamen 1983 och är verksam som bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek sedan 1998. Hon har skrivit flera artiklar om biblioteksarbete och skönlitteratur såväl i bokform som i tidskrifter.
 
Med bred erfarenhet från litteraturområdet som helhet har Suzanne Mortensen under många år med stort engagemang förmedlat såväl ungdoms- som vuxenlitteratur till stora skaror lyssnare. Genom författarprogram, bokpresentationer och ett brett samarbete med andra bibliotek och regionbibliotek Skåne har Suzanne Mortensen på ett föredömligt sätt utvecklat arbetet med skönlitteratur för vuxna och ungdomar.