Svenska Akademiens bibliotekariepris

Svenska Akademiens bibliotekariepris
15 maj 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Åsa Norlund, Tullängsgymnasiets bibliotek i Örebro, sitt bibliotekariepris för år 2020. Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit Peter Björkman (2017), Elisabeth Skog (2018) och Gunnel Furuland (2019). Beloppet är 50 000 kronor till pristagaren och 30 000 kronor till dennas arbetsplats. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten och motiveringen lyder:

Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2020 tilldelas Åsa Norlund, Tullängsgymnasiets bibliotek, för en kreativ, lustfylld och inkluderande skolbiblioteksverksamhet i vilken elevers möte med skönlitteraturen står i centrum, oavsett tidigare läsvana.

Åsa Norlund är sedan tretton år tillbaka skolbibliotekarie vid Tullängsgymnasiets bibliotek i Örebro. Hon har litteraturvetenskaplig bakgrund och har i sin roll som skolbibliotekarie arbetat mycket aktivt med litteraturförmedling – så pass aktivt att skolledningen ifjol tog det ovanliga beslutet att anställa ytterligare en bibliotekarie för att förstärka den påbörjade linjen. Utöver att på ett generellt plan skapa en kreativ och välkomnande miljö har Åsa Norlund bland annat infört bokcaféer i vilka såväl klassiker som nyskriven litteratur diskuteras med eleverna. Hon har också varit drivande i projektet ”16-årsboken”, ett projekt som syftar till att främja ungdomars läsande och som avslutas med att författaren själv besöker skolan. Projektet ifråga har även kommit att spridas till andra städer. Utöver detta kan nämnas projektet ”book crossing” som går ut på att gömma böcker och låta eleverna leta upp dem samt det läsinspirerande Instagramkontot Tubblan. Dessutom driver Åsa Norlund en bokklubb för personalen på skolan.

Foto: Elin Ek Mälman