Svenska Akademiens bibliotekariepris 2021

11 maj 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Susanne Joki, Haparanda stadsbibliotek, sitt bibliotekariepris för år 2021. Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit Elisabeth Skog (2018), Gunnel Furuland (2019) och Åsa Norlund (2020). Beloppet är 50 000 kronor till pristagaren och 30 000 kr till dennas arbetsplats. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten och motiveringen lyder:

Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2021 tilldelas Susanne Joki, Haparanda stadsbibliotek, för hennes engagerade och inkluderande bok- och skrivcirklar där flera språk samsas och ges utrymme samt för hennes litteraturengagemang som sträcker sig långt utanför bibliotekets väggar.

Susanne Joki är sedan 25 år vuxenbibliotekarie på Haparanda stadsbibliotek. Med stort engagemang och bred litteraturkunskap anordnar hon sedan fler år tillbaka bok- och skrivcirklar i vilka meänkieli, engelska, arabiska, finska och svenska blandas och samsas. Hon har även varit drivande i bibliotekets författarbesök. Dessutom har hon varit delaktig i såväl utvecklandet av den Nationella biblioteksstrategin som i ett pågående projekt ihop med Lomma bibliotek för att undersöka och jämföra hur bibliotek i mindre städer utvecklar arbetet med minoritetsspråk. År 2019 tilldelades Susanne Joki Regionbibliotek Norrbottens Aurora-stipendium för sitt oförtröttliga och inspirerande arbete.