Svenska Akademiens essäpris

29 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar D. Hansson Svenska Akademiens essäpris för år 2013.

Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. De senaste mottagarna av priset har varit 2008 Sven Lindqvist, 2009 Carl-Johan Malmberg, 2010 Anders Ehnmark, 2011 Torsten Ekbom och 2012 Lennart Sjögren. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Gunnar D. Hansson är författare, litteraturvetare och översättare, född 1945 och bosatt i Göteborg. Han blev fil.dr 1988 med avhandlingen Nådens oordning – studier i Lars Ahlins roman ”Fromma mord”. Under flera år har Gunnar D. Hansson varit verksam som universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, där han även undervisar på universitetets författarutbildning. Han har varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor och tillsammans med kollegan Lars Fyhr driver han bokförlaget Antrophos.

Verk under senare år:

Förlusten av Norge. 2000
Senecaprogrammet. 2004
Lyckans berså – essäer och annat. 2008
Lomonosovryggen. 2009
Var slutar texten? Tre essäer, ett brev, sex nedslag i 1800-talet. 2011