Svenska Akademiens essäpris

30 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Melberg Svenska Akademiens essäpris för år 2014.

Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. De senaste mottagarna av priset har varit 2009 Carl-Johan Malmberg, 2010 Anders Ehnmark, 2011 Torsten Ekbom, 2012 Lennart Sjögren och 2013 Gunnar D. Hansson. Prisbeloppet är 100 000 kronor. 

Arne Melberg är författare och litteraturvetare, född 1942 och bosatt i Gräsmark. Han blev fil.dr 1973 med avhandlingen På väg från realismen – en studie i Lars Ahlins författarskap. Under flera år var han verksam vid Stockholms universitet innan han blev professor vid Oslo universitet 1987. Vid sidan om det egna skrivandet har han varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor. 

Urval av verk under senare år:
Läsa långsamt – essäer om litteratur och läsning. 1999
Försök att läsa Montaigne. 2000
Försök att läsa Nietzsche. 2001
Resa och skriva – en guide till den moderna reselitteraturen. 2006 
Från ett berg i Provence. Med Enel Melberg, 2008
Självskrivet – om självframställningen i litteraturen. 2008
Det var på Capri – en guide till det litterära Capri. Med Enel Melberg, 2010
Essä. Urval och introduktion, 2013