Svenska Akademiens essäpris

26 maj 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Per Molander Svenska Akademiens essäpris för år 2016. Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. De senaste mottagarna av priset har varit 2012 Lennart Sjögren, 2013 Gunnar D. Hansson, 2014 Arne Melberg och 2015 Fredrik Sjöberg. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Per Molander är författare, ämbetsman och fysiker, född 1950 och bosatt i Uppsala. Han blev fil.dr i fysik vid Lunds universitet och har sedan dess haft olika uppdrag åt såväl svenska som utländska myndigheter och organisationer. Bland dessa kan nämnas Sveriges regering, Sida, Världsbanken, OECD och Europeiska kommissionen.

Åren 1997-2002 var Per Molander forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och under åren 2009-2015 generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Efter tsunamin 2005 var han huvudsekreterare i den speciella katastrofkommissionen. Han har skrivit ett stort antal artiklar i politiska och samhällsekonomiska ämnen.

Verk under senare år:
Kejsarens sändebud. 2005
Kunskapen och makten. 2012
Ojämlikhetens anatomi. 2014
Allt är vågor – Virginia Woolf och den moderna fysiken. 2016