Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2009

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2009 har tilldelats Nils Erik Forsgård.

 

Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2004 Jörn Donner, 2005 Peter Sandelin, 2006 Rainer Knapas, 2007 Henrik Meinander och 2008 Christer Kihlman. Prisbeloppet är 100 000 kronor. 

Nils Erik Forsgård, född 1968, är idéhistoriker och författare, bosatt i Helsingfors. Han disputerade i Helsingfors 1998 och är docent i idéhistoria vid Helsingfors universitet. Han har tidigare varit gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldtuniversitetet i Berlin samt professor i historia i Helsingfors. Nils Erik Forsgård erhöll Cliopriset 1999 och är en av de ledande krafterna i redaktionen för tidskriften Nya Argus.

Verk i urval:
I det femte inseglets tecken. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi. Diss. 1998
Alias Finkelstein – studier i antisemitisk retorik. 2002
10115, Berlin – nedslag i en europeisk huvudstad. 2005
Finskt krig – svenskt arv. Finlands historia genom nyckelhålet 1808-1809. Tillsammans med Tom Gullberg och Joachim Mickwitz. 2008
Maktbalans och stormaktskrig 1722-1814. 2008
September 1808. 2008