Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2010

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2010 har tilldelats Ann Sandelin.

Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Peter Sandelin, 2006 Rainer Knapas, 2007 Henrik Meinander, 2008 Christer Kihlman och 2009 Nils Erik Forsgård. Prisbeloppet är 100 000 kronor. 

Ann Sandelin är född 1945 och bosatt i Borgå. Hon blev fil.mag. 1973 och kultursekretetare i Karis 1974. Hon verkade därefter som kultursekreterare och ombudsman vid Hanaholmens kulturcentrum under sex år från 1975, varefter hon tillträdde som direktör för Nordens hus i Reykjavik 1981, där hon stannade i tre år.

Under perioden 1985-90 var Ann Sandelin direktör för Hanaholmen och under åren 1991-95 avdelningschef vid Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn. Under tio år från 1995 var hon direktör för finska Rundradions svenska verksamhet och är sedan 2006 ombudsman för Samarbetssamfundet för kultur- och vetenskapsinstituten.