Svenska Akademiens gustavianska stipendium

17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Margareta Björkman sitt gustavianska stipendium för år 2006.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2001 Leif Landen, 2002 Elisabeth Mansén, 2003 Mikael Alm, 2004 Lena Rangström och 2005 Jakob Christensson. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor.

Margareta Björkman är född 1942 och bosatt i Sigtuna. Hon blev fil. dr. i Uppsala 1992 och är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola. Margareta Björkman är ordförande i Sällskapet för 1700-talsstudier. Hon har utöver de nedan sammanställda verken skrivit ett antal artiklar företrädesvis i litteratur och historia.

Verk
Läsarnas nöje: kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783-1809, - Diss 1992
Original och översättning: om två romaner av Restif de la Bretonne, 1996
Catharina Ahlgren: ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige, 2006

Redaktörskap
Böcker och bibliotek: bokhistoriska texter, 1998