Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gun Widmark Kungliga priset för år 2006.

Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av kungen. Det skulle från början tilldelas en författare, inom eller utom Akademien, som belöning för en värdefull skrift som utkommit under året eller för förtjänster om vitterheten och språket. Numera utdelas priset för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. Prisbeloppet är 50 000 kronor.

Gun Widmark är född 1920 i Stenkvista och bosatt i Uppsala. Hon blev fil. dr. i Uppsala 1959 och var docent där 1964–70. Åren 1970–73 var hon professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet och därefter professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet fram till 1986. Gun Widmark var ordförande i Svenska språknämnden 1979–87 och är medlem i en rad vetenskapliga sammanslutningar. Hon är hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi och har erhållit flera utmärkelser för sitt vetenskapliga arbete.

Verk i urval
Det nordiska u-omljudet: en dialektgeografisk undersökning. Diss., 1959
Språk i förändring: studier i Uppsalaspråk. 1971
Om uttal och uttalsnormering. 1972
Fornvästnordiska förleder i omljudsperspektiv. 1991
Stora vokaldansen: om kvantitativa och kvalitativa förändringar i fornsvenskans vokalsystem. 1998
Boksvenska och talsvenska: ett urval uppsatser samlade till författarens 80-årsdag. 2000
Det språk som blev vårt. Ursprung och utveckling i svenskan: urtid, runtid, riddartid. 2001