Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Alfredson Kungliga priset för år 2011. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Priset skulle från början tilldelas en författare, inom eller utom Akademien, som belöning för en värdefull skrift som utkommit under året eller för förtjänster om vitterheten och språket. Numera utdelas priset för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. Prisbeloppet är 60 000 kronor. 

Hans Alfredson är författare, regissör och underhållare, född 1931 och bosatt i Lidingö. Efter studier vid Lunds universitet blev han anställd vid Sveriges radio på underhållningsavdelningen. Han har producerat, skrivit texter till och medverkat i ett stort antal uppskattade revyuppsättningar, ofta tillsammans med Tage Danielsson. Tillsammans bildade dessa AB Svenska Ord, som blev ett begrepp inom svensk underhållning under flera decennier. På 90-talet var Hans Alfredson chef för Skansen. Han har även blivit hedersdoktor vid Lunds universitet.

Böcker i urval:

En ond man. 1980
Lagens långa näsa. 21 kriminalberättelser. 1983
Attentatet i Pålsjö skog. 1996
De döda kring Maria. 1999 

Filmer i urval (regi och/eller manuskript):

Att angöra en brygga. 1965
I huvet på en gammal gubbe. 1968
Äppelkriget. 1971
Ägget är löst. 1975
Picassos äventyr. 1978
Den enfaldige mördaren. 1982
Falsk som vatten. 1985
Tingel tangel. 1990