Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Björn Lindblom Svenska Akademiens språkforskarpris 2013. Priset delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har varit 2008 Bengt Sigurd, 2009 Gun Widmark, 2010 Lennart Elmevik, 2011 Staffan Hellberg och 2012 Paul Kiparsky. Prisbeloppet är 250 000 kronor. 

Björn Lindblom är språkvetare, född 1934 och bosatt i Sigtuna. Han blev fil. dr vid Lunds universitet 1968 och professor i fonetik (talets fysiologi och talets perception) vid Stockholms universitet 1973. Under perioden 1988-1994 var han professor vid University of Texas i Austin. Han har medverkat i flera språkvetenskapliga tidskrifter med artiklar. 

Verk i urval:
Vad är fonetik? 1972
På väg till laboratoriet. 1974
Economy of speech gestures. 1981