Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Nordberg Svenska Akademiens språkforskarpris 2015. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har de senaste åren varit 2011 Staffan Hellberg, 2012 Paul Kiparsky, 2013 Björn Lindblom och 2014 Ulf Teleman. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Bengt Nordberg är språkvetare, född 1936 och bosatt i Uppsala. Efter att ha blivit fil.dr i nordiska språk blev han senare professor i sociolingvistik vid Uppsala universitet. Han har skrivit ett stort antal artiklar inom sitt vetenskapliga område och varit redaktör för flera språkvetenskapliga utgåvor. Tidigare har han bland annat varit ledamot av Svenska språknämnden och Språkvårdssamfundet i Uppsala.

Verk i urval:
Vad händer med adjektivets ändelsekomparation? 1981
The use of onomatopoeia in the conversational style of adolescents. 1986
Från tillväxt till stagnation. Med E. Sundgren, 1996
On observing real-time language change. Med E. Sundgren, 1998
Samtal i hemtjänsten. Med A. Lindström, 2000