Svenska Akademiens språkvårdspris

23 mar 2006

Kenneth Larsson har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 70 000 kronor.

Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Lena Moberg, 2002 Marika Tandefelt, 2003 Sven-Göran Malmgren, 2004 Barbro Ehrenberg-Sundin och 2005 Viveka Adelswärd.

Kenneth Larsson är språkvetare, född 1941 och bosatt i Bryssel. Han blev fil. dr. i Stockholm 1977 på en avhandling om barns tidiga språkutveckling, men har sedan ägnat sig åt språkvård. Från 1977 var han verksam vid Statsråds-beredningen och utvecklade Regeringskansliets språkvård; från 1991 kom han att leda det svenska arbetet med översättning av EU-texter. Sedan 1996 är han språklig samordnare av svensk översättning hos Europeiska kommissionens översättningstjänst i Bryssel.

Verk och redaktörskap
Studier i det tidiga barnspråkets grammatik: Studies in early child grammar/ tillsammans med Sven Lange, Diss, 1977.
Datorn och språket, Språkvård 1989:1.
Svenskan i EU. Hur vi kan främja kvaliteten på de svenska EU-texterna. (SOU 1998:114). 1998.
EU-tolkning till och från, Språkvård 2003:3