Svenska Akademiens språkvårdspris

1 apr 2020

Elisabet Engdahl har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård för år 2020. Priset instiftades 1953 och de senaste årens mottagare av priset har varit Stefan Lundin (2016), Eivor Sommardahl (2017), Lisa Holm (2018) och Mikael Parkvall (2019). Prissumman är 80 000 kronor.

Elisabet Engdahl är språkvetare, född 1949. Hon disputerade 1980 vid University of Massachusetts-Amherst på en avhandling om frågesatser i svenskan. Engdahl har bland annat varit verksam vid Stanford University, Max Planck-institutet i Nijmegen, Lunds universitet och Edinburgh University. Sedan 2004 är hon professor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Engdahls forskningsområden omfattar bland annat jämförande nordisk grammatik, svenskt samtalsspråk och svensk informationsstruktur. Hon har särskilt uppehållit sig vid vanliga drag i svenskan som knappast förekommer i till exempel engelskan, men som spelar roll för den allmänna språkteorin. Ett exempel på detta är användningen av satsflätor, som i yttrandet ”bada bastu var det många som ville”. Hon har även undersökt tendenser till att rucka på det så kallade subjektstvånget (att alla svenska satser måste ha ett subjekt). Ett exempel som ”det var bra att du sa” visar sig vid närmare analys sakna subjekt i huvudsatsen eftersom det initiala ”det” måste tolkas som objekt till ”sa”.