Svenska Akademiens språkvårdspris

22 mar 2012

Eva Brylla har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Hans Waldenström, 2008 Lillemor Santesson, 2009 Björn Melander, 2010 Birgitta Lindgren och 2011 Börje Westlund.

Eva Brylla är språkvetare, född 1944 och bosatt i Uppsala. Hon blev fil.dr 1987 på avhandlingen Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan och har bland annat varit verksam vid Ortnamnsarkivet i Uppsala och Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Hon är även lingvistisk rådgivare åt Patent- och Registreringsverkets namnenhet.

Verk:
Ursäkta, hur var namnet? Personnamn i praktiskt bruk. 2002
Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon. 2004
Andersson, Pettersson, Lundström och ….Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning. 2009