Svenska Akademiens svensklärarpris 2009

25 maj 2009

Svenska Akademien har utsett Eva Skanselid-Norén, Kerstin Magnusson och Greta Björklund till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2009.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2006 Lena Alvåker, Maj Björk och Anne-Marie Körling, 2007 Lotta Bergman, Anders Blomdahl och Cecilia Höjdén-Åhlmans samt 2008 Ewa Josefsson, Iréne Nilsson och Maj Stoddard.
 
Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.
 
Eva Skanselid-Norén är speciallärare i grundskolan och på förskolan i Askim.
 
Kerstin Magnusson är klasslärare i årskurs 4-6 vid Bodestorpsskolan i Karlshamn.
 
Greta Björklund är gymnasielärare i svenska vid Strömbackaskolan i Piteå.