Svenska Akademiens teaterpris

20 nov 2014

Iwar Wiklander har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2014.

Priset, som instiftades 1963 i samband med Kungl. Dramatiska teaterns 175-årsjubileum, utdelas som belöning till scenartister, regissörer och dramatiska författare. De senaste årens mottagare av priset har varit 2009 Agneta Ekmanner, 2010 Pernilla August, 2011 Staffan Valdemar Holm och Bente Lykke Möller, 2012 Suzanne Reuter samt 2013 Karl Dunér. Prisbeloppet är 75 000 kronor.

Iwar Wiklander är skådespelare, född 1939 och bosatt i Göteborg. Han genomgick Calle Flygares teaterskola 1957-60 och har sedan varit knuten till bland annat Folkteatern i Göteborg, där han även under två perioder var chef, TV-teatern, Backa teater, Uppsala stadsteater och Göteborgs stadsteater. 1993-96 var han adjungerad professor vid Teater- och operahögskolan vid Göteborgs universitet, där han även varit lärare i talgestaltning.

Iwar Wiklander har medverkat i ett stort antal teateruppsättningar och även i flera film- och TV-produktioner. Han har varit en ofta förekommande röst i olika radioteaterproduktioner. Dessutom har han varit verksam i Konstnärsnämndens styrelse och ordförande i arbetsgruppen för scen och film.