Svenska Akademiens tolkningspris

14 apr 2016

Ye Wang har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2016. Priset, som instiftades 1965, utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Morteza Saghafian, 2013 Janny Middelbeek-Oortgiesen, 2014 Juris Kronbergs och 2015 Maiping Chen. Prisbeloppet är 60 000 kronor.

Ye Wang är författare och översättare, som varit bosatt i Sverige i många år och är svensk medborgare. Hennes fullständiga namn är Maj Ye Wang Nilsson. Hon översätter från svenska till kinesiska och har bland annat översatt August Strindbergs Hemsöborna, Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Kjell Espmarks Béla Bartók mot Tredje riket. Vid översättningar och egen bokutgivning använder hon sitt kinesiska namn Ye Wang. Under åren har hon skrivit många artiklar om Sverige och svensk kultur i olika kinesiska tidskrifter och tidningar.