Extra pris

5 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Svenning ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Olle Svenning är författare och journalist, född 1942 och bosatt i Stockholm. Han har som journalist varit knuten till Aftonbladet och Arbetet. Under en period var han talskrivare åt Tage Erlander. Olle Svenning har även varit pressråd vid Sveriges ambassad i Madrid 1989-91.

Verk (på senare år):
Anna Lind – en minnesbok. 2003
Göran Persson och hans värld. 2005
Thorbjörn Fälldin (i Sveriges statsministrar under hundra år). 2010
De stolta förlorarna – berättelser från Frankrike. 2011
Hövdingen – Hjalmar Branting. En biografi. 2014