Margit Påhlsons pris

26 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kenneth Hyltenstam Margit Påhlsons pris 2015 på 180 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2010 Jan Einarsson, 2011 Sven-Göran Malmgren, 2012 Barbro Söderberg, 2013 Britt-Louise Gunnarsson och 2014 Lars-Gunnar Andersson.

Kenneth Hyltenstam är språkvetare, född 1945 och bosatt i Edsbro. Han blev fil.dr 1978 och har sedan bland annat varit verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Där blev han föreståndare 1988 och professor i tvåspråkighet 1992. Han har skrivit ett stort antal vetenskapliga artiklar och även varit redaktör för flera utgåvor på det språkvetenskapliga området.

Verk:
Progress in immigrant Swedish syntax – a variability analysis. Diss, 1978
Svenska som andraspråk – en introduktion. Med Kerstin Wassén, 1984
Språk – invandrare – arbetsmarknad. 1991
Språkbyte och språkbevarande. Om samiskan och andra minoritetsspråk. Med C. Stroud, 1991