Schückska priset

12 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Paula Henrikson Schückska priset 2015 på 100 000 kronor.

Priset utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit 2011 Boel Westin, 2012 Marie-Christine Skuncke, 2013 Mats Jansson och 2014 Martin Hägglund.

Paula Henrikson är litteraturvetare, född 1975. Hon blev fil.dr i Uppsala 2004, där hon sedan 2009 är docent vid den litteraturvetenskapliga institutionen. Paula Henrikson sitter bland annat i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet och i redaktionsrådet för Tidskrift för litteraturvetenskap. Hon har varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor bland annat för Erik Johan Stagnelius Samlade skrifter del I-V 2011, där hon svarade för kommentarerna.

Verk i urval:
Ängelns ord. Stagnelius och det kristna dramat. 2003
Dramatikern Stagnelius. Diss, 2004
Riktlinjer för Svenska Vitterhetssamfundets utgivning. 2005
Textkritisk utgivning – råd och riktlinjer. 2007