Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Cilla Naumann Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2014. Stipendiet instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–84) och hans maka Barbro (1915–2004) och skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2010 Gabriela Melinescu, 2011 Sara Mannheimer, 2012 Susanna Alakoski och 2013 Marie Lundquist. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor. 

Cilla Naumann är författare och journalist, född 1960 och bosatt i Stockholm. Efter genomgången journalistutbildning har hon varit medarbetare i Dagens Nyheter. Hon har även varit handledare vid Biskops Arnös författarskola och arbetat som lektör. Som författare har hon skrivit flera ungdomsromaner och hon har även skrivit manuskript till novellfilmer. 

 Verk under senare år:
Fly. 2004
Värsta brorsan. 2006
Vad ser du nu. 2007
I cirklarna runt. 2009
Kulor i hjärtat. 2009
62 dagar. 2011
Springa med åror. 2012
17 timmar härifrån. 2013