Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Elena Samuelson och Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tidigare mottagare av priset har varit 2010 Jasim Mohamed och Magdalena Wasilewska-Chmura, 2011 Guy de Faramond och Enrico Tiozzo, 2012 Helen Sigeland och Dmitri Plax samt 2013 Elena Balzamo och þórarinn Eldjárn. Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera. 

Elena Samuelson är översättare, född 1951 och bosatt i Lund. Hon översätter framförallt från svenska till ryska men har även översatt ryska texter till svenska. För svenska författares räkning har hon arrangerat flera studieresor till Ryssland. Bland författare hon översatt till ryska märks bland andra Magnus Florin, Inger Frimansson, Mare Kandre och Birgitta Trotzig. Elena Samuelson har även översatt ett stort antal pjäser till ryska av svenska författare och dramatiker till exempel Staffan Göthe, Katarina Frostenson och Agneta Pleijel. 

Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan har under flera år satsat kraftfullt på den skandinavistiska verksamheten. Institutionen vid Adam Mickiewicz-universitetet, som är lärosätets officiella namn, har länge verkat för det skandinavistiska samarbetet mellan olika verksamheter i Polen och därigenom även för den skandinavistiska infrastrukturen i hemlandets universitetsvärld. Institutionen har även varit en brobyggare mot olika nordistinstitutioner i de nordiska länderna.