Utdelning av 2021 års Bernadottestipendier

Utdelning av 2021 års Bernadottestipendier
30 sep 2021

Årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet mottog diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet onsdagen den 29 september. H.M. Konung Carl XVI Gustaf, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplomen till samtliga stipendiater. Läs mer här »