Kärleken och dårskapen. Dikter i urval av författaren

Anna Maria Lenngren (1754–1817) var det svenska 1700-talets vassaste och mest eleganta penna och är sannolikt den författare från tiden som är mest levande och läst idag. På samma mästerliga vis hanterar hon både ironi (i dikter som »Några ord till min k. Dotter« och »Grevinnans besök«) och innerlig känsla (i dikter som »Pojkarne« och »Den glada festen«). För första gången utges här Anna Maria Lenngrens dikter utvalda och ordnade efter hennes egenhändiga förteckning, vilket låter den nutida läsaren möta hennes författarskap så som hon själv önskade.

Inledning av Mats Malm. Kommentarer och ordförklaringar
av Paulina Helgeson.
2020. 302 s., hårdband. isbn 978-91-2717-017-9.
finns även i pocketversion: 2021. 302 s. isbn 978-91-7811-055-1.