Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Svenska Akademien bedriver en omfattande bokutgivning inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur. Lejonparten distribueras av Norstedts . Den språkliga utgivningen innefattar bl.a. standardverk som Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens grammatik. För främjande av svensk litteratur utger Svenska Akademien serien Svenska klassiker. En annan viktig del av utgivningen på det litterära området gäller Nobelpriset i litteratur. Hit hör även böcker om eller av Nobelbiblioteket. Akademien dokumenterar den egna verksamheten i serien Svenska Akademiens handlingar. I handlingarna ingår också de minnesteckningar som Akademien utger över bemärkta svenskar. I serien Minnesbiblioteket utges ett urval biografiska och historiska texter som tidigare publicerats i handlingarna. Ett flertal böcker är avsedda att tillgodose omvärldens behov av information om Akademien själv, dess verksamhet och historia. I utgivningen ingår också enstaka publikationer som mer indirekt har samband med Akademien och dess verksamhet. De presenteras under rubriken »Övrig utgivning«. Några av Akademiens böcker finns även utgivna på andra språk, främst engelska. 

Sv Ak Bokkatalog 2023 Framsida

Böcker från Svenska Akademien 2023 »